FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

99051000146107: Dutch nursing intervention simple reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Mar 2019. Module: SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
12578541000146117 simpele referentieset met verpleegkundige interventies nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: acceptabel
12578551000146119 simpele referentieset met verpleegkundige interventies (metadata) nl volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
12578561000146116 referentieset met verpleegkundige interventies nl synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Netherlands Dutch language reference set: voorkeursterm
4441311000146119 Dutch nursing intervention simple reference set (foundation metadata concept) en volledig gespecificeerde naam (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm
4441321000146112 Dutch nursing intervention simple reference set en synoniem (metadata) Active gehele beschrijving niet-hoofdlettergevoelig SNOMED CT Netherlands NRC maintained module (core metadata concept) Amerikaans-Engelse taalreferentieset (metadata): voorkeursterm

168 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
simpele referentieset met verpleegkundige interventies (metadata) Is a Simple type reference set (foundation metadata concept) false geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)
simpele referentieset met verpleegkundige interventies (metadata) Is a Nursing reference set (foundation metadata concept) true geïnfereerde relatie existentiële restrictie (metadata)

Members
activiteiten plannen
Administration of antibiotic
instemmen met 'advance care plan'
Alternating the patient's position
toepassing van hemostatische wattenstok (verrichting)
beoordelen van ongewenste reactie op medicatie (verrichting)
evaluatie van kennis over pijn
evaluatie van kennis over pijnmanagement (verrichting)
ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichting (verrichting)
ondersteunen bij sociaal functioneren (verrichting)
zorg voor hoortoestel
evaluatie van blaas
voorlichten over emotionele en psychosociale ondersteuning bij kanker
vervangen van verband (verrichting)
reinigen van wond
cliëntparticipatie
behandeling met koudepakking
zwachtelen (verrichting)
Debridement of wound of skin
bespreken van veranderingen in levensstijl (verrichting)
bespreken van mogelijkheden (verrichting)
bespreken van signalen en symptomen (verrichting)
bespreken van behandeling (verrichting)
Disease process or condition education
aanleggen van verband op wond
behandeling met geneesmiddel (verrichting)
drogen van plooien van huid
voorlichten over keuze van gepaste kleding
voorlichten over delier
voorlichten over valpreventie
voorlichten over schoeisel
voorlichten over pijn
voorlichten over gebruik van bril (verrichting)
Environmental safety education
Evaluation of psychiatric state of patient
faciliteren van familieleden bij mogelijkheid tot deelname in zorgplan (verrichting)
voorlichten over vochtinname
aanmoedigen om te bewegen
aanmoedigen om algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren (verrichting)
voorlichten over eiwitrijk dieet
voorlichten over veiligheid thuis
vaststellen van persoonlijke doelen
vaststellen van uitvoerbare interventie
cliënt betrekken bij plannen van zorg
familie en vrienden betrekken bij zorg
handhaven van veilige omgeving
onderhouden van valalarm
voorlichten over medische apparatuur of medisch hulpmiddel
monitoren van medicatie (regime/therapie)
monitoren van valrisico
monitoren van intake van vocht (regime/therapie)
multidisciplinaire evaluatie
polsteren van verwonding
evaluatie van pijn (verrichting)
voorlichten over pijncontrole
pijnbeleid (verrichting)
Physical medicine consultation and report
voorlichten over preventie van drukplekken (verrichting)
bevorderen van rust
bevorderen van onafhankelijkheid (verrichting)
bevorderen van mobiliteit
bevorderen van zelfmanagement van symptoom
bevorderen van geestelijke steun
bevorderen van lopen met mobiliteitshulpmiddel
Provider-initiated encounter
verschaffen van drukverlagend matras (verrichting)
opname in psychiatrische instelling (verrichting)
Psychiatric examination in crisis intervention
psycho-educatie
Psychosocial analysis education
trainen in realiteitsoriëntatie (verrichting)
verwijzen voor verdere zorg (verrichting)
verwijzen naar afdeling chronische pijnbestrijding
verwijzen naar huisarts (verrichting)
verwijzen naar team voor spoedinterventie
verwijzen naar revalidatiearts
voorlichten over regelmatig wassen en baden
Removal of dressing
verwijderen van hechting (verrichting)
voorlichten van patiënt over zelfzorg
beoordeling van huid (verrichting)
zorg voor huidconditie
voorlichten over stoppen met roken (verrichting)
Suicide precautions
beoordelen van suïciderisico
thermotherapie met warmtepakkingen
Wound assessment
wondzorg (regime/therapie)
voorlichten over wondgenezing en wondzorg
voorlichten over wondbehandeling
Distraction (procedure)
Antifungal therapy (procedure)
Weight maintenance regimen (regime/therapy)
Delirium assessment (procedure)
Assessment of mental status by psychiatrist (procedure)
Fall risk assessment
Restriction of visitors (regime/therapy)
Discussion between nurse and doctor (procedure)
Fluid intake encouragement (regime/therapy)
Food intake encouragement (regime/therapy)
Promotion of self management of pain (procedure)

Page 1 of 2 End


Reference Sets

Netherlands Dutch language reference set

referentieset met definities van referentiesets

Back to Start