FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

31000172101: Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 15-Mar 2018. Module: Belgian module (core metadata concept)

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
51000172114 Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept) en Fully specified name Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) US English: Preferred (foundation metadata concept)
61000172111 Belgian Dutch language reference set en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) US English: Preferred (foundation metadata concept)
80681000172111 fichier de référence néerlandais belge fr Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) Belgian French language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)
80731000172116 Belgisch-Nederlands referentiebestand nl Synonym (core metadata concept) Active Entire term case sensitive (core metadata concept) Belgian module (core metadata concept) Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)

87484 members. Search Members:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Belgian Dutch language reference set (foundation metadata concept) Is a Language type reference set (foundation metadata concept) true Inferred relationship Some

Members acceptabilityId
"'prune-belly syndrome' met pulmonalisstenose, mentale retardatie en doofheid" Acceptable (foundation metadata concept)
"'prune-belly syndrome' met pulmonalisstenose, verstandelijke beperking en doofheid" Acceptable (foundation metadata concept)
"'prune-belly syndrome' met pulmonalisstenose, verstandelijke handicap en doofheid" Acceptable (foundation metadata concept)
"ABèta-amyloïdose, Nederlands type" Acceptable (foundation metadata concept)
"Larsen-achtig syndroom bèta-1,3-glucuronyltransferase 3-type" Preferred (foundation metadata concept)
"Sagittale craniostenose met congenitale hartziekte, mentale achterstand en mandibulaire ankylose" Acceptable (foundation metadata concept)
"VATER-achtig syndroom van pulmonale hypertensie, abnormale oren en groeiachterstand" Acceptable (foundation metadata concept)
"X-gebonden syndroom van mentale retardatie, cardiomegalie en congestief hartfalen" Acceptable (foundation metadata concept)
"X-gebonden syndroom van verstandelijke beperking, cardiomegalie en congestief hartfalen" Acceptable (foundation metadata concept)
"X-gebonden syndroom van verstandelijke handicap, cardiomegalie en congestief hartfalen" Acceptable (foundation metadata concept)
"aandoening van mitralis-, aorta- en tricuspidalisklep" Acceptable (foundation metadata concept)
"aandoening van mitralisklep, aortaklep en tricuspidalisklep" Acceptable (foundation metadata concept)
"afwijkend weefsel van bloedvat van navelstreng, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"agenesie van corpus callosum, cataract, immunodeficiëntie-syndroom" Acceptable (foundation metadata concept)
"anterieur fasciculair blok, posterieur fasciculair blok en incompleet rechterbundeltakblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"anterieur fascikelblok, posterieur fascikelblok en incompleet rechterbundeltakblok" Preferred (foundation metadata concept)
"anterieur hemiblok, posterieur hemiblok en incompleet rechterbundeltakblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"asymptomatisch doorgemaakt myocardinfarct, vastgelegd op elektrocardiogram en/of ander speciaal onderzoek" Acceptable (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect met ventriculaire onbalans, dominant linkerventrikel en hypoplastisch rechterventrikel" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect met ventriculaire onbalans, dominant rechterventrikel en hypoplastisch linkerventrikel" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect, atriale en ventriculaire componenten met gemeenschappelijke atrioventriculaire klep met ongebalanceerde betrokkenheid van klep naar rechterventrikel" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect, geïsoleerde atriale component" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect, geïsoleerde ventriculaire component" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect, ventriculaire component onder 'superior bridging'-klepblad" Preferred (foundation metadata concept)
"atrioventriculairseptumdefect, ventriculaire component" Preferred (foundation metadata concept)
"atriumseptumdefect met endocardkussendefect, partieel type" Preferred (foundation metadata concept)
"beroerte in voorste circulatie, aard nog onbekend" Acceptable (foundation metadata concept)
"beroerte, aard nog niet vastgesteld" Acceptable (foundation metadata concept)
"brachydactylie, arteriële hypertensiesyndroom" Acceptable (foundation metadata concept)
"cerebrovasculaire aandoening tijdens kraamperiode, moeder bevallen met postnatale complicatie" Preferred (foundation metadata concept)
"dissectie van thoracale aorta, DeBakey-type I" Preferred (foundation metadata concept)
"dissectie van thoracale aorta, DeBakey-type II" Preferred (foundation metadata concept)
"dissectie van thoracale aorta, DeBakey-type III" Acceptable (foundation metadata concept)
"dissectie van thoracale aorta, Stanford-type A" Preferred (foundation metadata concept)
"dissectie van thoracale aorta, Stanford-type B" Preferred (foundation metadata concept)
"doorgemaakt myocardinfarct, vastgesteld op elektrocardiogram en/of met ander speciaal onderzoek, maar asymptomatisch bij presentatie" Preferred (foundation metadata concept)
"embolie van arterie van hoofd, hals en/of nek" Acceptable (foundation metadata concept)
"ernstige pre-eclampsie, moeder bevallen met postnatale complicatie" Preferred (foundation metadata concept)
"ernstige pre-eclampsie, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"ernstige pre-eclampsie, moeder niet bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"familiale cardiale amyloïdose, Deens type" Preferred (foundation metadata concept)
"gecombineerde aandoening van mitralisklep, aortaklep en tricuspidalisklep" Preferred (foundation metadata concept)
"gesloten fractuur van wervelkolom met anterieure laesie van ruggenmerg , T1-6" Preferred (foundation metadata concept)
"gesloten ruggengraatfractuur met anterieur thoraxkoordlaesie, T1-6" Acceptable (foundation metadata concept)
"hart-handsyndroom, Spaans type" Acceptable (foundation metadata concept)
"hoog risico op hartfalen, ACC-classificatie stadium B" Preferred (foundation metadata concept)
"hypoplasie van klepbladen, type afwezige pulmonalisklep" Preferred (foundation metadata concept)
"hypotensiesyndroom bij moeder, bevallen met postnataal probleem" Preferred (foundation metadata concept)
"hypotensiesyndroom bij moeder, bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"idiopathisch ventrikelfibrilleren, niet-Brugada-type" Acceptable (foundation metadata concept)
"kleine infarcten van cochleair, retinaal en encefaal weefsel" Acceptable (foundation metadata concept)
"maagzweer met bloeding, met perforatie en met obstructie" Acceptable (foundation metadata concept)
"microcefalie, cutane capillaire malformatie-syndroom" Acceptable (foundation metadata concept)
"moyamoya-ziekte, kleine gestalte, faciale dysmorfie, hypergonadotroop hypogonadisme" Acceptable (foundation metadata concept)
"myocard deels ischemisch, deels geïnfarceerd" Preferred (foundation metadata concept)
"obstetrische anesthesie met cardiale complicaties, moeder bevallen met postnataal probleem" Preferred (foundation metadata concept)
"obstetrische anesthesie met cardiale complicaties, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"obstetrische luchtembolie van arteria pulmonalis, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"obstetrische pyemische en septische longembolie, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"obstetrische trombo-embolie van arteria pulmonalis, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"pre-eclampsie of eclampsie met pre-existente hypertensie, moeder bevallen met postnatale complicatie" Preferred (foundation metadata concept)
"pre-eclampsie of eclampsie met pre-existente hypertensie, moeder bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"pre-eclampsie of eclampsie met pre-existente hypertensie, moeder niet bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"pruimenbuiksyndroom met pulmonalisstenose, mentale retardatie en doofheid" Acceptable (foundation metadata concept)
"pruimenbuiksyndroom met pulmonalisstenose, verstandelijke beperking en doofheid" Preferred (foundation metadata concept)
"pulmonalisstenose, atriumseptumdefect en rechterventrikelhypertrofie" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fasciculair blok en incompleet linkerbundeltakblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fasciculair blok en incompleet posterieur fasciculair blok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fasciculair blok en posterieur fasciculair blok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fascikelblok en incompleet linkerbundeltakblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fascikelblok en incompleet posterieur fascikelblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fascikelblok en onvolledig linkerbundeltakblok" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fascikelblok en onvolledig posterieur fascikelblok" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur fascikelblok en posterieur fascikelblok" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur hemiblok en incompleet linkerbundeltakblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur hemiblok en incompleet posterieur hemiblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, anterieur hemiblok en posterieur hemiblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, incompleet anterieur fasciculair blok en incompleet posterieur fasciculair blok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, incompleet anterieur fascikelblok en incompleet posterieur fascikelblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, incompleet anterieur hemiblok en incompleet posterieur hemiblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, onvolledig anterieur fascikelblok en onvolledig posterieur fascikelblok" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, posterieur fasciculair blok en incompleet anterieur fasciculair blok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, posterieur fascikelblok en incompleet anterieur fascikelblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, posterieur fascikelblok en onvolledig anterieur fascikelblok" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterbundeltakblok, posterieur hemiblok en incompleet anterieur hemiblok" Acceptable (foundation metadata concept)
"rechterventrikel met dubbele uitstroom met subaortaal of 'doubly committed' ventrikelseptumdefect en pulmonalisklepstenose, type Fallot" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterventrikel met dubbele uitstroom met subaortaal of 'doubly committed' ventrikelseptumdefect zonder pulmonaalstenose, type vsd" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterventrikel met dubbele uitstroom met subaortaal ventrikelseptumdefect en pulmonalisklepstenose, type Fallot" Preferred (foundation metadata concept)
"rechterventrikel met dubbele uitstroom, subarterieel ventrikelseptumdefect en pulmonalisstenose" Preferred (foundation metadata concept)
"renale hypertensie als complicatie bij zwangerschap, moeder niet bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"rubella bij moeder tijdens puerperium, bevallen tijdens huidige zorgperiode" Preferred (foundation metadata concept)
"rubella bij moeder tijdens puerperium, bevallen tijdens vorige zorgperiode" Preferred (foundation metadata concept)
"rubella bij moeder tijdens zwangerschap, bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"rubella bij moeder tijdens zwangerschap, nog niet bevallen" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van Behcet, intestinaal type" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Behcet, neurologisch type" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Behcet, onvolledig type" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Behcet, vasculair type" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Behcet, volledig type" Acceptable (foundation metadata concept)
"syndroom van Potter-sequentie, cheilopalatoschisis en hartziekte" Preferred (foundation metadata concept)
"syndroom van Potter-sequentie, gespleten gehemelte met gespleten lip en hartaandoening" Acceptable (foundation metadata concept)

Page 1 of 875 Next End


Reference Sets

Reference set descriptor

Back to Start