FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

14817008: Late effect of injury (disorder)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: SNOMED CT core

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
25177012 Late effect of injury en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Preferred (foundation metadata concept)
741209014 Late effect of injury (disorder) en Fully specified name Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Preferred (foundation metadata concept)
1221137019 Sequela of injury en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Acceptable (foundation metadata concept)
3118821000005114 senfølge af traumatisk læsion da Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) Danish module (core metadata concept) Danish language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)

53 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Late effect of injury Is a Complication of injury true Inferred relationship Some
Late effect of injury Is a senfølger af traumatisk læsion, forgiftning, toksiske virkninger og andre eksterne årsager false Inferred relationship Some
Late effect of injury Associated morphology traumatisk abnormitet false Inferred relationship Some
Late effect of injury Temporally follows Injury false Inferred relationship Some
Late effect of injury After Injury false Inferred relationship Some
Late effect of injury Associated with Injury false Inferred relationship Some
Late effect of injury Associated with Traumatic injury (disorder) false Inferred relationship Some
Late effect of injury After Traumatic injury (disorder) true Inferred relationship Some 1
Late effect of injury Is a Sequelae of disorders (disorder) true Inferred relationship Some

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Sequelae of injuries of lower limb Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of superficial injury (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of complications of trauma Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Sequelae of injuries of head Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Sequelae of injuries of neck and trunk Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Disorder due to and following injury of upper limb (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af forgiftning med rusmiddel, lægemiddel OG/ELLER biologisk stof Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af forbrænding af håndled OG/ELLER hånd Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of injuries to the nervous system Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of foreign body in orifice Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af forbrændinger af øje, ansigt, hoved OG/ELLER hals Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af traumatisk læsion af blodkar på thorax, abdomen OG/ELLER pelvis Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af traumatisk muskuloskeletal læsion OG/ELLER bindevævslæsion Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Disorder due to and following burn (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af åbent sår på hoved, hals OG/ELLER truncus Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af åbent sår på ekstremiteter uden senelæsion Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af traumatiske læsioner af hud OG/ELLER subkutant væv Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of crushing injury Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af toksiske virkninger af ikke-medikamentelle stoffer Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Disorder due to and following fracture of multiple bones (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af forbrænding af ekstremiteter undtagen håndled OG hånd Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of radiation Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of contusion (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af overstrækning OG/ELLER overbelastning uden senelæsion Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Posttraumatic periosteoma Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af traumatisk læsion af blodkar på hoved, hals OG/ELLER ekstremiteter Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af muskuloskeletal traumatisk læsion og bindevævslæsion Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of crushing Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of nervous system injury Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølger af traumatisk læsion af blodkar på hoved, hals og ekstremiteter Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of injury to vessel of thorax, abdomen and pelvis Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af specificeret komplikation ifm. traume Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effects of assault Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølge af traumatisk læsion af hud og subkutant væv Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Deformity after injury Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Kontraktur efter traumatisk læsion Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
følgetilstande af forbrænding, ætsning og forfrysning af overekstremitet Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
følgetilstande af forbrænding, ætsning og forfrysning på truncus Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of traumatic injury to brain (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of injury of testicle (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølger af manddrab eller forsætligt påført legemsbeskadigelse Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of self inflicted injury (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of accidental injury (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of injury of unknown intent Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
senfølger af traumatisk læsion, forgiftning, toksiske virkninger og andre eksterne årsager Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Segmental neuralgia as late effect of traumatic injury Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Intercostal neuralgia as late effect of trauma Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Spasmodic torticollis as late effect of trauma (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect due to homicide attempt (disorder) Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Cephalhematoma deformans of Schuller (disorder) Is a False Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of tendon injury (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of traumatic amputation Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of dislocation Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of musculoskeletal strain (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Late effect of injury to internal organ Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some
Calcinosis following trauma (disorder) Is a True Late effect of injury Inferred relationship Some

Reference Sets

Danish translated concepts reference set (foundation metadata concept)

Back to Start