FHIR © HL7.org  |  Server Home  |  FHIR Server FHIR Server  |   User: [n/a]

41695006: Scalp structure (body structure)


Status: current, Not sufficiently defined by necessary conditions definition status (core metadata concept). Date: 31-Jan 2002. Module: SNOMED CT core

Descriptions:

Id Description Lang Type Status Case? Module Reference Sets
69551017 Scalp en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Acceptable (foundation metadata concept)
493063016 Scalp structure en Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Preferred (foundation metadata concept)
778512013 Scalp structure (body structure) en Fully specified name Active Entire term case insensitive (core metadata concept) SNOMED CT core GB English: Preferred (foundation metadata concept)
4488691000005111 struktur af skalpen da Synonym (core metadata concept) Active Entire term case insensitive (core metadata concept) Danish module (core metadata concept) Danish language reference set (foundation metadata concept): Preferred (foundation metadata concept)

72 descendants. Search Descendants:

Expanded Value Set


Outbound Relationships Type Target Active Characteristic Refinability Group Values
Scalp structure Is a Epicranium structure true Inferred relationship Some
Scalp structure del af Entire epicranium false Additional relationship Some
Scalp structure del af Entire skin false Inferred relationship Some
Scalp structure Is a Scalp and/or neck structure (body structure) true Inferred relationship Some

Inbound Relationships Type Active Source Characteristic Refinability Group
Entire scalp Is a True Scalp structure Inferred relationship Some
Skin structure of scalp (body structure) Is a False Scalp structure Inferred relationship Some
Structure of lymphatic vessel of scalp (body structure) Is a True Scalp structure Inferred relationship Some
Subcutaneous tissue structure of scalp Is a False Scalp structure Inferred relationship Some
Structure of hair of scalp Is a True Scalp structure Inferred relationship Some
Simple repair of superficial wounds of scalp and neck Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Application of fetal scalp electrode (procedure) Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
Scalp bruising due to birth trauma Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Proliferating trichilemmal cyst of scalp (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Melanocytic nevus of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
indgreb med anvendelse af hårbærende hudgraft til hovedbund mod skaldethed hos mand Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Electrode injury to scalp during birth Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Sampling injury to scalp during birth Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Simple laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Simple laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 8
Contaminated simple laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Contaminated simple laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 8
Complex laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Contaminated complex laceration of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Avulsion of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Caput succedaneum (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Giant cellular blue naevus of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Hair bearing graft of skin to skin of scalp (procedure) Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Fetal monitoring scalp injury (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Epicranial subaponeurotic hemorrhage (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Neonatal bruising of scalp (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Superficial corrosion of scalp (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Fødselssvulst Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
occipitalt hæmatom Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Excision of benign lesion of scalp and neck Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
overfladisk traumatisk læsion af skalpen uden infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
overfladisk fremmedlegeme i hårbunden uden større åbent sår, men med infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Furuncle of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
ugiftigt insektbid i skalpen uden infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Contusion of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Massiv epikraniel subaponeurotisk blødning som følge af fødselstraume Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Tinea capitis due to Trichophyton Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Transplant of hair follicles to scalp Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
Superficial injury of scalp with infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Abrasion and/or friction burn of scalp with infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Seborrhea capitis Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Abscess of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Intermediate delay of small flap at scalp Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
Birth injury to scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Burn of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Excision of malignant lesion of scalp and neck Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
Favus due to Trichophyton gallinae Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
overfladisk fremmedlegeme i skalpen uden større åbent sår OG uden infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
overfladisk fremmedlegeme i skalpen uden større åbent sår OG uden infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Acne necrotica miliaris Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Deep third degree burn of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Cellulitis of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Tinea capitis Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Tinea capitis caused by Microsporum (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Crushing injury of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Full thickness burn of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Open wound of scalp without complication Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Blister of scalp with infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Abrasion and/or friction burn of scalp without infection (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
dyb tredjegradsforbrænding af skalpen med tab af underliggende strukturer Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
dyb tredjegradsforbrænding af skalpen med tab af underliggende strukturer Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Nonvenomous insect bite of scalp with infection Finding site True Scalp structure Inferred relationship Some 1
Open wound of scalp with complication Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Acute lymphangitis of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Chignon from vacuum extraction Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Scalp tenderness Finding site True Scalp structure Inferred relationship Some 1
Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Epidermal burn of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Favus due to Trichophyton schoenleinii Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Pediculosis capitis Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Tinea capitis due to Trichophyton tonsurans Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Fetal cephalhematoma Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Blister of scalp without infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Blister of scalp without infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Tinea favosa (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Carbuncle of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Malignant neoplasm of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Carcinoma in situ of scalp Finding site True Scalp structure Inferred relationship Some 1
Cephalhematoma due to birth trauma Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 3
Vacuum extraction chignon Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
dyb fuldhudsforbrænding af skalpen uden tab af underliggende strukturer Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
dyb fuldhudsforbrænding af skalpen med tab af underliggende strukturer Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Hair bearing graft to scalp for male pattern baldness NEC Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Other specified hair bearing graft of skin to scalp Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Hair bearing graft of skin to scalp NOS Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
indgreb med anvendelse af hårbærende punchgraft til hovedbund mod skaldethed hos mand Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
indgreb med anvendelse af hårbærende stripgraft til hovedbund mod skaldethed hos mand Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
Unspecified thickness burn of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Blister of scalp without infection Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 2
overfladisk fremmedlegeme i skalpen uden større åbent sår OG uden infektion Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Hair bearing skin flap to scalp for male pattern baldness Procedure site False Scalp structure Inferred relationship Some
folliculitis depilans Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Open wound of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Abrasion of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 3
Insect bite, nonvenomous, of scalp Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Scalp folliculitis Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Staphylococcal folliculitis of scalp (disorder) Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some 1
Acute sycosis barbae Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Chronic folliculitis of legs Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Friction alopecia Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some
Wig friction Finding site False Scalp structure Inferred relationship Some

Page 1 of 4 Next End


Reference Sets

Anatomy structure and entire association reference set (foundation metadata concept)

Danish translated concepts reference set (foundation metadata concept)

Back to Start